Paradiset

Vi behøver ikke gå hjemmefra for at opnå Paradiset. Vi kan opnå det alle steder, hvor vi er, gennem den hengivelse og gennem den anskuelse af de sande og vedvarende værdier i livet.
Med livet mener jeg ikke kun den materielle del af vores tilværelse. Med livet mener jeg helheden, evigheden.

Hvordan ser et Paradis ud i starten af vores åndelige tilværelse? Hvordan ser det ud for mig?

Hvordan vil Paradiset være? - ikke på de lavere astrale niveauer, ikke det, at man bare svømmer rundt i lyksagligt lys - men der hvor man på jorden allerede har forståelse. Forståelse for et dyr, forståelse for et menneske og en absolut hengivelse til kærlighedslovene. Paradiset er det næsthøjere udviklingstrin, hvor sygdom, vold og lidelse, som vi kender det på jorden, ikke længere eksisterer.

Når jeg siger det og samtidig siger "på de åndelige niveauer", gør jeg det ud fra en absolut viden om den åndelige tilstedeværen.
Og selv når vi er gået videre i den næsthøjere åndelige tilværelse, selv om vi har forladt alt, der er stofligt, vil vi i vores ikke-jordiske, inkarnerede ekstistens også have klæder og behov. Vi har også behov for kærlighed. Vi har også dér behov for at vide, for at lære.

Når vi har oplevet det trin, hvor vi kan have personlig fred på jorden, får vi også et tilsvarende åndeligt hjemsted i den åndelige verden.

Udpluk fra bogen "Den rette vej".