Om liv og livsmål

I hele universet er der liv. Hele kosmos er levende eksistens. Den livfrembringende kraft er kosmisk, er universel virkende, guddommelig kærlighed.

Ethvert væsen er en uadskillelig del af helheden.

Selvom væsnernes legemer er nok så forskellige, så er de alle ens på et punkt. De er alle levende eksistens i Gud.

Ethvert liv, om det er stof, krystal, plante eller om det er i en dyrisk tilordnet opgave, alt er fælles levende i Gud.

Ethvert væsen har sine opgaver og livsmål. Det menneske, der er blevet bevidst, kan begive sig på vej for at opnå det højeste evolutionære livsmål, livet i den evige, guddommelige energiverden.