Om lyksalighed

Den guddommelige ordning var til stede ved tidens begyndelse. Man kan ikke komme udenom den psykiske og fysiske uadskillighed.

Alt og alle, der bevæger sig ind i den guddommelige ordning, udvikler sig videre. Alt, der ikke bevæger sig inden for den guddommelige ordning, går i kreds og ødelægger sig selv. I den materielle verden er alt et spørgsmål om tid. I den åndelige verden er der harmoni og evig lyksalighed.

At adlyde den guddommelige natur vil sige at elske. Kærlighed er lyksalighed.