Philipps ord

Vid og hav vished!

Gud er liv. Derfor vil der altid og overalt være liv til stede.

Alt har sin værdi. Enhver arbejdsydelse i det materielle har sin værdi. Værdien af de materielle ydelser kan vurderes og beregnes.

Det åndelige arbejde og den værdi, som opstår der ud af, er uvurderlig stor.

Frihed er der, hvor tålmodighed begynder.

Visdom er der, hvor det ikke er nødvendigt at erfare tålmodighed.

Hengivelsen fører til den ønskede fremtid.

Det er altid sjælen, sjælekraften, der bygger veje og broer.

Når man har erkendt et mål, må den åndelige information allerede have været til stede, for at man har kunnet erkende målet.

Lad ønsker, længsel og håb ile forud, lad forestillingen bane vejen til målet, så forenes vejen og målet, og så opnås målet.

Den guddommelige magt er lys og kærlighed.

Lys og kærlighed er en gave fra Gud, som ethvert menneske til et hvilket som helst tidspunkt kan tage imod.

Veje, der gås med viljen og ønsket om det gode, behøver aldrig fortrydes.

Gentagelsen er muligheden for forbedring.

Gud straffer ikke nogen. Det er mennesket selv, der på grund af sin adfærd velsigner eller ødelægger sig selv.

Ord og ordenes melodi er vigtige broer mellem sjæle. Følelser er energier, der overføres.

Når man har erkendt et mål, er man allerede ved målet.

Lykkelig er den, der ikke opgiver sine gode livsmål.

Udvalgte citater

Mennesker, som lever i følelsen og sandheden om det humane faktum, respekterer de love, den kraft, der frembringer liv på jorden og i hele universet.

Aggression, vold og alle ødelæggende interesser er noget, der er fremmed for Humanum Factum-tænkende mennesker.

At respektere loven i det land, hvor man bor, er en naturlig sag for mennesker, der ærer og agter demokrati.

Jeg kan ikke forhindre folk i at være i opposition mod noget af det, jeg skriver eller har skrevet, har undervist, men jeg kan tilgive dem og have fred i mit hjerte.

Ingen mennesker, som lever i følelsen om Humanum Factum, om kærlighed, vil kunne påtvinge andre noget, selv om de mener, at det absolut er det rigtige at gøre.

Humanum Factum-tænkende mennesker yder der, hvor den livfrembringende kraft viser sig og fører ind i fremtiden.

Jeg er glad for, at der findes mennesker, der er i besiddelse af en kreativ fantasi. Selvfølgelig er det synd, hvis den kreative fantasi producerer våben, krig og hetz-kampagner.

Den relative anskuelse tillader enhver sin egen mening. Jeg kan ikke være sur, gal eller hade mennesker, der har en anden mening end mig. Jeg kan forstå deres motiver, og jeg misunder dem ikke for dem.

Demokrati betyder også, at mennesker har lov til at leve, som de ønsker, så længe de ikke bryder landets love.

Til alle tider har der været udvikling. Det første var tro, det næste erkendelse eller evolution, og det tredje et faktum, en erkendelse om noget, der er bestandigt.